کالسکه و سبد خرید فروشگاهی انزلی

کالسکه و سبد خرید فروشگاهی انزلی

گروه صنعتی کاسپین از بدو تاسیس خود در سال ۱۳۷۳ در استان گیلان موفق به اجرای هزاران متر مربع انواع قفسه بندی در پروژه های صنعتی اداری وتجاری شده است که تا به امروزنسبت به ارائه خدمات پشتیبانی کوشا میباشد و در این مدت موفق به انجام پروژه های بزرگی در سطح استان و سایر استان ها از جمله استان های اردبیل مازندران قزوین تهران مرکزی چهارمحال و بختیاری و… شده است.

گروه صنعتی کاسپین از بدو تاسیس خود با اخذ نمایندگی شرکت های معتبر و تجهیز کارگاه های مناسب جهت بومی سازی و بروز نگه داشتن عوامل طراحی و اجرا و اتکا به نیروهای آموزش دیده خود طبق آخرین متد روز و همگام با شرکت های معتبر و موفق ایرانی جهت ارائه خدمات بهتر به مشتریان خود کوشش نموده و در راستای رفع اشکالات تلاش نموده است.

سرلوحه کار گروه صنعتی کاسپین بر صداقت گفتار عمل و حفظ حقوق مشتریان و جلب اعتماد آنها استوار است.

این مجموعه معتقد بر آن است که تنها راه باقی ماندن در بازار کسب و کار و توسعه فعالیت خود کسب رضایت مشتریان و همچنین داشتن سهم مناسبی از بازار و دارا بودن رفتار حرفه ای و ارائه روش های نوین جهت بیشترین استفاده از کمترین فضای ممکن مطابق بودجه مشترین میباشد.

کلمات کلیدی و مفید

طراحی و اجرای قفسه بندی فومن

/

قفسه درایوین راک سیاهکل

/

مانکن فروشگاهی رضوانشهر

/

کالسکه و سبد خرید فروشگاهی رستم‌آباد

/

قفسه بندی فروشگاهی فریدونکنار

/

طراحی و اجرای قفسه بندی هشتپر

/

رگال فروشگاهی بهشهر

/

کالسکه و سبد خرید فروشگاهی آستارا

/

کالسکه و سبد خرید فروشگاهی قائم‌شهر

/

چوب کار و آویز لباس گیلان

/

قفسه درایوین راک لشت نشا

/

طراحی و اجرای قفسه بندی قائم‌شهر

/

قفسه بندی فروشگاهی کوچصفهان

/

رگال فروشگاهی لاهیجان

/

قفسه بندی فروشگاهی ماسال

/

طراحی و اجرای قفسه بندی انزلی

/

طراحی و اجرای قفسه بندی شفت

/

یراق آلات رگال رامسر

/

قفسه درایوین راک بابلسر

/

طراحی و اجرای قفسه بندی رشت

/

قفسه درایوین راک رشت

/

یراق آلات رگال نوشهر

/

طراحی و اجرای قفسه بندی آستانه اشرفیه

/

قفسه درایوین راک ماسال

/

کالسکه و سبد خرید فروشگاهی گیلان

/

کالسکه و سبد خرید فروشگاهی نشتارود

/

طراحی و اجرای قفسه بندی خشکبیجار

/

رگال فروشگاهی املش

/

رگال فروشگاهی تالش

/

مانکن فروشگاهی کوچصفهان

/

کالسکه و سبد خرید فروشگاهی لشت نشا

/

کالسکه و سبد خرید فروشگاهی مازندران

/

رگال فروشگاهی خمام

/

قفسه درایوین راک رستم‌آباد

/

طراحی و اجرای قفسه بندی رودسر

/

مانکن فروشگاهی منجیل

/

تجهیزات و قفسه بندی اداری مازندران

/

قفسه درایوین راک چالوس

/

قفسه بندی فروشگاهی رستم‌آباد

/

چوب کار و آویز لباس هشتپر

/

چوب کار و آویز لباس رستم‌آباد

/

مانکن فروشگاهی گیلان

/

رگال فروشگاهی گیلان

/

کالسکه و سبد خرید فروشگاهی سیاهکل

/

تجهیزات و قفسه بندی اداری خمام

/

رگال فروشگاهی مازندران

/

قفسه درایوین راک آستارا

/

چوب کار و آویز لباس محمودآباد

/

طراحی و اجرای قفسه بندی بابلسر

/

رگال فروشگاهی رضوانشهر

/

کالسکه و سبد خرید فروشگاهی بابلسر

/

مانکن فروشگاهی سیاهکل

/

قفسه بندی فروشگاهی چالوس

/

تجهیزات و قفسه بندی اداری آستانه اشرفیه

/

یراق آلات رگال منجیل

/

یراق آلات رگال محمودآباد

/

قفسه بندی فروشگاهی خشکبیجار

/

تجهیزات و قفسه بندی اداری چالوس

/

قفسه بندی فروشگاهی هشتپر

/

یراق آلات رگال چالوس

/

تجهیزات و قفسه بندی اداری گیلان

/

قفسه درایوین راک رضوانشهر

/

چوب کار و آویز لباس رامسر

/

قفسه بندی فروشگاهی بهشهر

/

یراق آلات رگال بابلسر

/

قفسه درایوین راک نشتارود

/

قفسه درایوین راک لاهیجان

/

قفسه بندی فروشگاهی فومن

/

مانکن فروشگاهی رودسر

/

تجهیزات و قفسه بندی اداری نوشهر

/

یراق آلات رگال فومن

/

چوب کار و آویز لباس لنگرود

/

قفسه بندی فروشگاهی تالش

/

کالسکه و سبد خرید فروشگاهی آستانه اشرفیه

/

رگال فروشگاهی چالوس

/

تجهیزات و قفسه بندی اداری رامسر

/

قفسه بندی فروشگاهی آستارا

/

مانکن فروشگاهی بابل

/

مانکن فروشگاهی صومعه سرا

/

چوب کار و آویز لباس چالوس

/

رگال فروشگاهی فومن

/

مانکن فروشگاهی لوشان

/

قفسه درایوین راک صومعه سرا

/

کالسکه و سبد خرید فروشگاهی چابکسر

/

رگال فروشگاهی محمودآباد

/

رگال فروشگاهی لنگرود

/

چوب کار و آویز لباس نشتارود

/

طراحی و اجرای قفسه بندی منجیل

/

یراق آلات رگال صومعه سرا

/

قفسه درایوین راک تالش

/

رگال فروشگاهی سیاهکل

/

رگال فروشگاهی رودسر

/

کالسکه و سبد خرید فروشگاهی خشکبیجار

/

طراحی و اجرای قفسه بندی لشت نشا

/

قفسه بندی فروشگاهی خمام

/

قفسه درایوین راک محمودآباد

/

تجهیزات و قفسه بندی اداری فریدونکنار

/

قفسه درایوین راک شفت

/

یراق آلات رگال املش

/

چوب کار و آویز لباس ساری

/

مانکن فروشگاهی انزلی

/

رگال فروشگاهی رشت

/

تجهیزات و قفسه بندی اداری رشت

/

قفسه درایوین راک بابل

/

قفسه بندی فروشگاهی قائم‌شهر

/

یراق آلات رگال بابل

/

قفسه بندی فروشگاهی مازندران

/

مانکن فروشگاهی چابکسر

/

مانکن فروشگاهی کیاشهر

/

قفسه درایوین راک رودسر

/

طراحی و اجرای قفسه بندی رودبار

/

یراق آلات رگال ماسال

/

قفسه درایوین راک فریدونکنار

/

کالسکه و سبد خرید فروشگاهی انزلی

/

چوب کار و آویز لباس آستانه اشرفیه

/

طراحی و اجرای قفسه بندی لنگرود

/

قفسه درایوین راک آمل

/

مانکن فروشگاهی نشتارود

/

طراحی و اجرای قفسه بندی فریدونکنار

/

مانکن فروشگاهی رستم‌آباد

/

طراحی و اجرای قفسه بندی کوچصفهان

/

تجهیزات و قفسه بندی اداری لاهیجان

/

مانکن فروشگاهی مازندران

/

تجهیزات و قفسه بندی اداری محمودآباد

/

کالسکه و سبد خرید فروشگاهی تالش

/

مانکن فروشگاهی محمودآباد

/

طراحی و اجرای قفسه بندی بهشهر

/

قفسه درایوین راک کوچصفهان

/

یراق آلات رگال خمام

/

مانکن فروشگاهی بهشهر

/

یراق آلات رگال انزلی

/

چوب کار و آویز لباس بابل

/

قفسه بندی فروشگاهی سیاهکل

/

کالسکه و سبد خرید فروشگاهی رودسر

/

چوب کار و آویز لباس فریدونکنار

/

تجهیزات و قفسه بندی اداری املش

/

مانکن فروشگاهی خشکبیجار

/

یراق آلات رگال خشکبیجار

/

قفسه بندی فروشگاهی رودسر

/

چوب کار و آویز لباس فومن

/

چوب کار و آویز لباس آستارا

/

تجهیزات و قفسه بندی اداری فومن

/

مانکن فروشگاهی لنگرود

/

چوب کار و آویز لباس بهشهر

/

طراحی و اجرای قفسه بندی تالش

/

رگال فروشگاهی آستانه اشرفیه

/

رگال فروشگاهی ماسال

/

تجهیزات و قفسه بندی اداری ساری

/

طراحی و اجرای قفسه بندی خمام

/

قفسه بندی فروشگاهی نوشهر

/

یراق آلات رگال کوچصفهان

/

رگال فروشگاهی کیاشهر

/

قفسه بندی فروشگاهی رضوانشهر

/

یراق آلات رگال لاهیجان

/

رگال فروشگاهی انزلی

/

یراق آلات رگال رضوانشهر

/

یراق آلات رگال رشت

/

مانکن فروشگاهی آستارا

/

تجهیزات و قفسه بندی اداری کیاشهر

/

یراق آلات رگال آمل

/

طراحی و اجرای قفسه بندی صومعه سرا

/

کالسکه و سبد خرید فروشگاهی لنگرود

/

طراحی و اجرای قفسه بندی املش

/

کالسکه و سبد خرید فروشگاهی ساری

/

طراحی و اجرای قفسه بندی نشتارود

/

یراق آلات رگال فریدونکنار

/

تجهیزات و قفسه بندی اداری سیاهکل

/

طراحی و اجرای قفسه بندی چابکسر

/

قفسه بندی فروشگاهی لشت نشا

/

قفسه درایوین راک مازندران

/

طراحی و اجرای قفسه بندی رستم‌آباد

/

مانکن فروشگاهی رودبار

/

قفسه بندی فروشگاهی انزلی

/

قفسه درایوین راک قائم‌شهر

/

طراحی و اجرای قفسه بندی کیاشهر

/

قفسه درایوین راک انزلی

/

مانکن فروشگاهی قائم‌شهر

/

چوب کار و آویز لباس مازندران

/

کالسکه و سبد خرید فروشگاهی رضوانشهر

/

چوب کار و آویز لباس خشکبیجار

/

چوب کار و آویز لباس سیاهکل

/

کالسکه و سبد خرید فروشگاهی محمودآباد

/

یراق آلات رگال هشتپر

/

مانکن فروشگاهی آمل

/

رگال فروشگاهی رودبار

/

چوب کار و آویز لباس لاهیجان

/

طراحی و اجرای قفسه بندی آستارا

/

یراق آلات رگال آستارا

/

یراق آلات رگال ساری

/

رگال فروشگاهی لشت نشا

/

یراق آلات رگال آستانه اشرفیه

/

کالسکه و سبد خرید فروشگاهی کوچصفهان

/

چوب کار و آویز لباس املش

/

چوب کار و آویز لباس رشت

/

رگال فروشگاهی ساری

/

تجهیزات و قفسه بندی اداری بابلسر

/

تجهیزات و قفسه بندی اداری رضوانشهر

/

مانکن فروشگاهی نوشهر

/

قفسه درایوین راک منجیل

/

قفسه بندی فروشگاهی چابکسر

/

نظرات مشتریان

خدمات و پشتیبانی تیم کاسپین بسیار حرفه ای و عالی بود. با تشکر از تیم کاسپین.

نظر مشتری